İş Dünyasında Kadının Karşılaştığı Cam Tavan Algısı Nasıl Yıkılır?

Günümüz iş dünyasında kadınların alt düzey yöneticilik pozisyonlarında çalışmaları kısmen de olsa doğal karşılanırken, yöneticilik gibi yüksek statü sağlayan pozisyonlara atanmaları ve kariyerlerinde yükselmeleri oldukça zordur. Kariyerlerinde üst düzey pozisyonlara ulaşmaya çalışan kadın yöneticiler, camdan bir tavan ile karşı karşıya gelmekte, sonunda da yönetsel pozisyonlarda oldukça sınırlı sayıda temsil edilmektedir. 

Geleneksel erkek egemen kültürlerde bazı görevler, işler kadın yöneticilere uygun bulunmamakta hatta bazı kurumlarda yönetici pozisyonuna kadınlar uygun bulunmamaktadır. 

Bu tutumlar ve koşullar, kadınların yeteneklerinin görülmesini engellemekte, kadınların ilerleyebilmesinin ya da erkeklerle eşit koşullarda ilerleyebilmesinin önüne geçmektedir.

Kurum politikalarının cam tavan etkisi kadınlar henüz işe alınmadan kendini gösterebilir. Örneğin işe alımda kadın ve erkeğe bakış açısı farklıdır. Kadınların iş seyahatine çıkıp çıkamaması, çocuk sahibi oluşu  ya da kadınlara sorulan medeni durum soruları işe alım sürecini etkiler.   

 Ayrıca iş yaşamında kadınlar ve erkekler için kalıplaşmış yargılara bakıldığında,  kadınlar bağımlı, sıcak, duygusal ve zarif görülmekte; erkekler hırslı, yetenekli, çalışkan, bağımsız olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, erkeklerin yönetici vasıflarına daha uygun olduğu düşünülmektedir. Kadınların ise çalışma hayatında fiziksel olarak yeterince dayanıklı olmadıkları, ağır çalışma koşullarına dayanamadıkları ve duygusal davrandıkları düşünülür . 

Geleneksel kurum yapılanması ve işleyişinde iletişim ağlarının genellikle erkek ağırlıklı bir yapıdan oluşması, iletişim stili farklılıkları ve kadınların aynı zamanda mevcut iletişim ağlarına katılamamaları dolayısıyla kadın çalışanlar açısından kariyer ilerlemelerinin önündeki cam tavan engellerinden birisi olmaktadır.

Kurum politikaları, kadınların iş yaşamındaki rolü için belirleyici olmaktadır. Ayrıca bu politikalar, çalışanların yol göstericisi olduğundan kadınların cam tavan engeli ya da şirket farkındalığı ile cam tavan önleyicisi olabilmektedir.

Kadının İş Yaşamındaki Değeri

Kurumların gerek erkek egemen niteliği taşıması, gerek kültürü ve politikaları cam tavan sendromuna neden olmaktadır. Kadın çalışanların yetkinliklerini ve yeteneklerini değerlerine katmak için kurumların politikalarına, yapılarına, kalıplaşmış yargılarına çözüm bulmaları gerekmektedir. Kadınlar için kariyer ve eğitim fırsatları oluşturarak hem kadınların gelişimlerine hem de kendi kurumlarının geleceğine katkı sağlayabilirler. Kadınların etkin bir ödüllendirme ve terfi sistemiyle gerek motivasyonları, gerek verimleri artarken kuruma duyulan güven ve bireyin kendi farkına varma yetisi de artar. 

ICRYPEX olarak iş yaşamında kadın işgücünün gelişimi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yönetici pozisyonlarımızın %60’ının kadınlardan oluştuğunu, yönetici alt kadrolarının çoğunda  kadın çalışanların istihdam edildiğini ve cinsiyetçi çalışma koşullarını tasvip etmediğimizi gururla sunarız. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün insani değerler çerçevesinde kadınlara armağan ettiği sosyal statü ve haklara saygılı kurum olmanın bilinci ve insana insan olduğu için değer vererek eşit çalışma koşulları sunan kuruluşların artması dileğiyle…

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. 


Bir hesap oluştur

Şimdi bilgi birikiminizi kullanacağınız bir hesap yaratın