Fork Nedir?

Fork teriminin Türkçe karşılığı Çatallanmadır.  Fork kripto paraların mevcut blokzincir ağlarından farklı kollar halinde bölünmesidir. Fork mevcut kripto paranın tabanından tamamen ayrılmaz aynı taban kullanılarak yeni bir blokzincir ağı oluşturmaktadır. Fork işlemi sistemde bulunan bir hatanın giderilmesi veya geliştirilmesi amacıyla yapılabilir veya blokzinciri ağından ayrılarak kurulan yeni bir kripto para / token çıkarabilir. Bu duruma örnek olarak bitcoin hatalarının giderilmesi için fork oluşturulmuş ve yeni bir kripto para olan bitcoin cash ortaya çıkmıştır.

Fork işlemi “Hard Fork” ve “Soft Fork” olarak iki ayrı şekilde yapılmaktadır.

Hard Fork Nedir?

Hard Fork, blockchain ağı üzerinde yapılan keskin çatallaşmayı ifade eder. Mevcut blokzincire alternatif olarak yeni bir blockzincir oluşturulmasıdır. Oluşturulan bu hard forkla beraber oluşan iki çataldan ya ikisi de aynı anda var olur ve birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar ya da ikisinden biri daha dominant hale gelir.  Hard fork adından da anlaşılacağı gibi beraberinde sert düzenlemeler getirmektedir. Oluşan yeni forku seçen kullanıcılar eski sürüme geri dönüş olanakları bulunmamaktadır. Hard Fork işlemi, geliştiriciler tarafından en son seçenek olarak kabul edilir. Hard fork için en iyi örnek;  Ethereum Classic yani ETC, Ethereum’un başarılı bir fork’udur. Merkezi olmayan otonom kuruluş olarak çevirebileceğimiz Decentralized Autonomous Organisation’nun 50 milyon ETH’nin çalınmasıyla sonuçlanan hacklenmesinden sonra yaratılmıştır. O dönemlerde, Ethereum topluluğu ne yapılacağı konusunda tartıştı ve çoğu, hard fork kullanmaya karar verdi.

Soft Fork Nedir?

Soft fork, blokzincir ağında üzerinde eski yazılıma da uyumlu olacak şekilde yenilik yapılma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Eski ağda bulunan zincirin devam etmesinin yanında yeni ağa geçilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Yeni ağa geçen kullanıcılar isterlerse eski ağada geçebilmektedir. Soft fork tam anlamda başarıya ulaşılabilmesi için madencilerin ve kullanıcıların bu yeni ağı çoğunlukla kabul etmesi gerekmektedir.

Hard Fork ve Soft Forkun Farkı Nedir?

  • Soft fork sonrası yeni bir kripto para birimi çıkmaz fakat hard forklardan sonra yeni kripto para birimleri oluşur.
  • Soft fork eski kurallara uyum sağlarken bu durum hard fork için geçerli değildir.
  • Soft forklarda anlaşma sağlanırken hard forklarda herhangi bir anlaşmaya varılamaz.

Bitcoin Fork

Bitcoin blokzincir kodunun kopyasının alınıp üzerinde değişiklikler yapılmasıdır. Bu değişikler çeşitli nedenlerden oluşturulabilir. Mevcut blokzincir ağının talepleri karşılayamaması, geliştiriciler arasında yaşanan fikir ayrılığı gibi sebepler ile gerçekleşebilir. Bitcoin de yaşanan bazı çatallaşmalar kabul görmeyip etkili olmazken bazı çatallaşmalar ise çoğunluk tarafından benimsenerek kalıcı olmuştur. Bitcoin’de yaşanan en önemli çatallaşmalardan bazıları: Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Private’dir.