Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Nedir?

Bitcoin dominance, her türlü kripto para karşısında Bitcoin’in piyasa değeri olarak üstünlüğünü ifade etmektedir. Yani Bitcoin’in piyasa değerinin genel kripto para piyasasına oranlanmasıdır. Bu oran yüzde olarak ifade edilir. Bitcoin’in hakimiyet yüzdesinin ne kadar yüksek olduğu, Bitcoin’in kripto para piyasasında ne kadar baskın olduğunu anlatmaktadır. Bu yazımızda “Bitcoin dominance nedir?” sorusunu kapsamlı bir şekilde ele alıyor olacağız.

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Nedir?

Aslında dominance genel bir kavramdır ve bir kripto paranın piyasa değerinin genel kripto para piyasasının değerine oranlanması anlamına anlamını taşır. Bu terimi kısaca özetlediğimize göre yazımızı Bitcoin dominance üzerinde şekillendirebiliriz.

Bitcoin ilk kripto para birimi olması, onu tüm kripto paralardan önde durmasını ve onlara önderlik etmesini sağlamaktadır. Bu anlamda herhangi bir kripto paranın piyasa değeri de Bitcoin’in yanına yaklaşamamaktadır. Piyasa değeri olarak Bitcoin’in en yakın rakibi olarak kabul edilen Ethereum ile arasındaki fark %50’den fazladır. Etrafımızda bulunan herhangi birine “İlk aklına gelen kripto para nedir?” diye sorulacak olursa, vereceği cevap çok büyük ihtimalle “Bitcoin” olacaktır. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde ise Bitcoin dominance kavramı karşımıza çıkıyor.

Bitcoin dominance, en yalın haliyle Bitcoin’in her türlü kripto para karşısındaki baskınlık durumunu ifade eden bir veridir. Bu veriye bakıldığında Bitcoin’in piyasadaki hakimiyeti net bir şekilde görülebilmektedir.

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Nasıl Yükselir veya Düşer?

Bitcoin’e daha fazla kullanıcının yatırım yapmasıyla işlem hacminin artması, bunu destekleyecek şekilde altcoinler karşısında daha fazla talep görmesi Bitcoin’in piyasadaki hakimiyetinin artmasına neden olan temel 2 neden olarak gösterilebilir. Bugüne kadar görülmüştür ki kripto para piyasasına büyük oranda Bitcoin yön vermektedir. Buna güçlü bir neden olarak da kullanıcıların o an için riskli olarak tabir edeceği kripto para varlıklarındaki yatırımlarını Bitcoin’e kaydırması gösterilebilir. Tüm bunların tersi işlemlerin gerçekleşmesi de “Bitcoin dominance nasıl düşer?” sorusuna cevap olabilir.

Bitcoin dominance hesaplaması için şu denkleme başvurulabilir:

Bitcoin Yüzdelik Piyasa Değeri Oranı ÷ Toplam Kripto Piyasası Değeri Oranı= Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Yükselirse Ne Olur?

Bitcoin dominance yükselirse, piyasadaki diğer kripto paraların değerinde düşüşler yaşanır. Çünkü bu gelişmenin asıl neden olduğu şey, altcoin yatırımcılarının Bitcoin’e yönelmesidir. Bitcoin dominance yüksekse ve Bitcoin fiyatı düşerse, bu altcoinlerde aşağı yönlü sert hareketlerinin gerçekleşmesine neden olabilir. Bu gelişmenin devam etmesi altcoinlerdeki sarsıntı şiddetini de eş zamanlı artırabilir.

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Düşerse Ne Olur?

Yatırımcıların altcoinlere olan yönelimi, beraberinde Bitcoin’in piyasa üzerinde kurduğu hakimiyetin de gerilemesine neden olur. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin düşük olduğu dönemlerde fiyatının artması mümkündür. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde altcoinlerde ciddi anlamda fiyat artışları yaşanabilir. Yatırımcıların Bitcoin’i değil de altcoinleri tercih etmesi bu gelişmeye neden olur.

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti)ve Altcoinlere Etkisi

Bitcoin dominance endeksi Bitcoin’in diğer kripto paralar arasındaki payını göstermektedir. Bitcoin, 2009 yılından bu yana kripto para piyasasında en çok talep gören kripto para birimi oldu. Piyasada çok sayıda kripto para olmasına ve bu sayıya her gün yenileninin eklenmesine rağmen piyasa hakimiyeti açısından Bitcoin’e yaklaşılsa da üzerine çıkılamadı. Fakat kripto para endüstrisinin gelişmesi ve beraberinde altcoin sayısının her geçen gün artması, Bitcoin tarafındaki hakimiyeti de azaltmaktadır.

Bitcoin Dominance (Hakimiyeti) Hangi Faktörlerden Etkilenir?

Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artmasını etkileyen ana etkenlerden biri, diğer kripto para birimlerine göre daha fazla yatırımcıyı ve dolayısıyla daha fazla talebi kendisine çekmesidir. Bu durum karşısında Bitcoin’deki işlem hacmi artar ve fiyat yükselir. Kripto para piyasasının büyük ölçüde Bitcoin tarafından yönlendirildiğini söylemek yanlış bir söylem olmayacaktır. Bitcoin’in artan hakimiyetine neden olan yatırımcıların yüksek talebi, yatırımcıların hacim açısından düşük ve nispeten risk açısından yüksek kripto para birimlerine olan yatırımlarını bırakıp Bitcoin’i tercih etmesi şeklinde açıklanabilir.

Bitcoin’in piyasa dominasyonunun artması, diğer kripto para birimlerinden para çıkışı yapılması ve değerlerinin düşmesi demektir. Bitcoin piyasa hakimiyetinin yüksek olduğu dönemlerde Bitcoin tarafında gerçekleşen fiyat değişiklikleri tüm kripto paraları da etkisi altına alır. Daha önceki verilere bakıldığında, Bitcoin’in piyasası hakimiyeti açısından yüksek olduğu bir dönemde Bitcoin’in fiyatının düşmesi diğer kripto para birimlerinde de fiyatları ciddi anlamda aşağıya çektiği görülebilir. Bitcoin’in piyasadaki hakimiyeti nedeniyle Bitcoin’deki aşağı yönlü fiyat hareketleri diğer kripto para birimlerindeki düşüşün derinliğini artırması kuvvetle muhtemeldir.

2013 senesinden bu yana, Bitcoin’in piyasa dominasyon oranının sık sık değiştiği gözlemlenmektedir. Bitcoin 2013 yılında %96’nın üzerinde dominasyona sahipti. Ethereum’un 2017’de popüler hale gelmesi ve yatırımcılar tarafından çok fazla tercih edilmesi, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinde oldukça sert bir düşüşe neden olmuştur. Ocak ayında %87 olan bu oran, altı ay içerisinde %37’ye gerileyerek Bitcoin tarihinin en düşük hakimiyet oranlarından birinin görülmesine sebep olmuştur. 19 Haziran 2016 tarihinde Ethereum’un piyasa hakimiyeti % 32, Bitcoin’in hakimiyet oranı ise % 37 seviyesindeydi.

Bitcoin’in hakimiyetini etkileyen bazı diğer önemli faktörleri aşağıda sıralıyor olacağız. Bitcoin dominance kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için bu maddelere bakmak faydalı olacaktır.

Talep ve Arz Dengesi:

Bitcoin’in fiyatı, arz ve talep dengesine bağlı olarak değişir. Talep arttığında fiyat yükselirken, talep azaldığında fiyat düşer.

Benimsenme ve Kullanım:

Bitcoin, bireyler ve kurumlar tarafından ne kadar yaygın bir şekilde kullanılırsa, piyasadaki hakimiyeti bir o kadar fazla olacaktır.

Yatırımcı İlgisi:

Bitcoin, büyük ölçüde yatırımcı ilgisinden etkilenir. Bitcoin’e olan talep, yatırımcıların fiyat beklentileri, güvenlik endişeleri, pazar duyarlılığı gibi faktörlere bağlıdır.

Teknik Üstünlük:

Bitcoin, diğer kripto para birimleri tarafından taklit edilemeyen, köklü ve güvenli bir teknolojik altyapıya sahiptir. Bu da onu eşsiz kılarak piyasadaki öncülüğüne destek sağlamaktadır.

Regülasyonlar:

Hükümetler ve finansal kuruluşlar, Bitcoin gibi dijital varlıklara yönelik regülasyonlar uygulayabilirler. Regülasyonlar, Bitcoin’in kabulünü, benimsenmesini ve fiyatını etkileyebilir. Örneğin, Bitcoin bir ülke tarafından yasaklanır veya sınırlanırsa, bu onun fiyatı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir.

Güvenlik ve Teknoloji Gelişimi:

Güvenlik ihlalleri, hırsızlık veya saldırılar Bitcoin’e olan güveni azaltabilir ve fiyatı etkileyebilir. Aynı şekilde, Bitcoin teknolojisindeki gelişmeler, ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirecek inovasyonlar ve iyileştirmeler, Bitcoin’in kullanılabilirliğini artırarak fiyat üzerinde olumlu bir etki yapabilir.

Küresel Ekonomik Durum ve Jeopolitik Faktörler:

Bitcoin, küresel ekonomik durum ve jeopolitik olaylarla bağlantılı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Örneğin, ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya finansal krizlerde, yatırımcılar güvenli liman olarak Bitcoin’e yönelebilir, bu da fiyatı artırabilir. Ayrıca, ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri, siyasi çatışmalar veya ekonomik politikalardaki değişiklikler gibi jeopolitik faktörler de Bitcoin fiyatını etkileyebilir.

Piyasa Değeri:

En yüksek piyasada değerine Bitcoin’in sahip olması, onu sahnede baş rol yapar.

Bu faktörlerin her biri, Bitcoin’in hakimiyetini etkileyebilir ve fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Bitcoin’in volatil yapısından dolayı, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zordur ve Bitcoin birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir ekosisteme bağlıdır.

Bitcoin Dominance Piyasayı Nasıl Etkiler?

Piyasadaki diğer kripto para birimlerinin öne çıktığı ve daha popüler hale geldiği dönemlerde Bitcoin’in piyasa dominasyonunda sert düşüşler görülebilmektedir. Altcoin dominasyonunun ve işlem hacimlerinin arttığı ve Bitcoin talebinin daha az olduğu dönemlere “alt coin sezonu” denir. Piyasa dominasyonu verileri, yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemeleri için tek başına yeterli olmasa da piyasanın geleceği hakkında fikir verebilir.

Bitcoin Dominance Verisine Nereden Bakılır?

Bitcoin dominance verisi sabit olmayıp, her an her saniye değişiklik göstermektedir. Eğer yapılacak işlemlerde bu veriye de başvuruluyorsa, bu anlamda güncel olarak takip edilmelidir. Güncel Bitcoin dominance verisi için www.tradingview.com‘dan destek alınabilir. Hemen buraya tıklayabilir ve Bitcoin dominance verisini canlı olarak takip edilebilir.