Limit Emri ve Piyasa Emri Nedir?

Yatırımcılar bitcoin (BTC) ya da başka bir coin alırken hangi emir türünü kullanacağınıza karar vermekte zorlanıyor olabilirler. Başka emir türleri, alım-satımlarınızı farklı şekillerde etkileyebilir. Bu nedenle, emir vermeden önce bu emir türlerinin arasındaki farkları anlamak ve bilmek oldukça önemlidir. Alım ve satımlarınız üzerinde daha fazla hakim olmak istiyorsanız, bir coinin alış veya satış fiyatını sınırlandırmanıza imkan sunan limit emirleri kullanmayı düşünebilirsiniz.

Limit Emri Nedir?

Limit emri, belirli bir alış veya satış fiyatına sahip bir alım-satım emri türüdür. Limit emri verirken, almak ya da satmak istediğiniz varlık için maksimum ya da minimum bir fiyat belirlemeniz gerekmektedir. Sonrasında, emriniz emir defterine girer ve sadece piyasa fiyatının sizin limit fiyatınıza (veya daha iyi bir fiyata) ulaşması durumunda gerçekleştirilir.

İşlemlerin güncel fiyattan anında gerçekleştiği piyasa emirlerinin tersine limit emirler, yatırımcılara gerçekleşme fiyatı üzerinde daha çok kontrol sunar. Limit emirler otomatik olduğundan dolayı piyasayı 7/24 takip etmek zorunda kalmazsınız veya uyurken bir alım-satım fırsatını kaçırmanıza sebep olmaz.

Ancak limit emrinizin gerçekleşmesi garanti değildir. Piyasa fiyatı limit fiyata ulaşmaz ise, işleminiz emir defterinde gerçekleşmemiş olarak kalır. Çoğunlukla bir limit emri, birkaç ay süreyle geçerli olacak biçimde verilebilir, fakat kullandığınız kripto borsasına göre süreler değişiklik gösterebilir.

Limit Emri Nasıl Çalışır?

Gönderilmiş olan bir limit emri anında emir defterine eklenir. Ancak bu emirler, coinin fiyatı belirlenmiş limit fiyata veya daha iyi bir fiyata ulaşmadığı takdirde gerçekleşmez. Örneğin, 500 USD’den 10 BNB satış yapmak istediğinizi ve güncel fiyatın 400 USD olduğunu düşünelim. 500 USD’lik  BNB satış limit emri girebilirsiniz. BNB fiyatı, hedefteki fiyata veya daha yüksek bir fiyata geldiğinde emriniz piyasa likiditesine bağlı olarak gerçekleşecektir. Sizin önünüzde yer alan farklı BNB satış emirleri var ise, sistem ilk olarak bunları işleme koyacaktır. Limit emriniz, kalan likiditeyle sonrasında gerçekleştirilecektir.

Limit emri verirken dikkate alınması gereken başka bir nokta ise emrin geçerlilik süresidir. Limit emirler çoğunlukla maksimum 90 günlük olarak verilebilir. Ancak piyasayı yakından takip de değilseniz, piyasa oynaklığı sebebiyle kendinizi ideal olmayan bir fiyattan alım veya satış yapmış olarak bulabilirsiniz.

Mesela, BNB’nin güncel piyasa fiyatının 500 USD  ve 600 USD’den 10 BNB’lik bir satış limit emri verdiğinizi düşünelim. Sonraki hafta BNB’nin fiyatı 700 USD’ye yükselir. Piyasa fiyatı, sizin belirlediğiniz limit fiyata ulaşabilir ve emriniz 600 USD’den gerçekleşir. Söz konusu durumda karınız, önceki hafta verdiğiniz hedef fiyatla sınırlanmış olur. Bu sebeple, devamla değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmeniz için açık limit emirlerinizi belirli zamanlarda gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Limit emirleri ne zaman kullanılır?

•    Piyasa fiyatından farklı, belirli bir fiyattan almak veya satmak istediğinizde;
•    O an almak veya satmak için aceleniz olmadığında;
•    Henüz gerçekleşmemiş karlarınızı kilitlemek ya da potansiyel kayıplarınızı en aza indirmek istediğinizde;

Ancak unutulmamalıdır ki limit fiyata ulaşılsa bile emrinizin her zaman tamamıyla gerçekleşeceği garanti değildir. Tüm durumlar piyasa koşullarına ve genel likiditeye bağlıdır.

Market Emri Nedir?

Piyasa emri, almak veya satmak istediğiniz kripto parayı, mevcut en iyi fiyattan alıp satabilmenizi yarayan emir türüdür. Piyasa emri ile işlem gerçekleştirirken alış ya da satış fiyatı belirlemeniz gerekmez. İşleminiz, anlık olarak gerçekleşir. Emri verdiğiniz,  o an emir defterinde yer alan en iyi emirle eşleşerek gerçekleşir. En iyi fiyatla verilen emirden daha yüksek miktarda emir verdiğiniz takdirde, emrinizin tamamı karşılanana dek takip eden emir ya da emirler ile eşleşmeye devam eder.

Piyasa Emri Nasıl Çalışır?

Emir defterine girilen limit emirlerinin tersine, market emirleri güncel piyasa fiyatından anında işleme koyulur. Bir işlemde her daim iki taraf yer alır: piyasa yapıcı ve piyasa alıcı. Piyasa emri verdiğinizde, farklı biri tarafından belirlenen fiyatı alıyor olursunuz. Mesela borsa, herhangi bir alış piyasa emrini emir defterindeki en düşük talep fiyatı ile birlikte eşleştirecektir. Buna karşı olarak bir satış piyasa emri, emir defterindeki en yüksek teklif fiyatı ile eşleştirilecektir.

Örneğin, bir yatırımcı, XYZ Inc. Şirketinin piyasadan 100 hissesini satın alabilmek için bir emir girer. Yatırımcı, XYZ hisselerinin fiyatı ne olursa olsun onu seçtiğinden, işlem, o menkul kıymetin o anki mevcut fiyatının olduğu yerde  hızlı bir şekilde doldurulacaktır.

•    Piyasa emirleri, cari piyasa fiyatından muhtemel olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi hedeflenen işlemlerdir.
•    Limit emirleri, alım ya da satım olsun, işlemi tamamlamak için düşündüğünüz maksimum veya minimum fiyatı belirler.
•    Piyasa emirleri, bir emrin gerçekleşebilmesi için daha yüksek bir olasılık sunar, fakat emirler mevcudiyet durumuna bağlı olduğundan dolayı bir garantisi yoktur.